Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank

BP DNB behartigt de belangen van de pensioengerechtigden van De Nederlandsche Bank.

Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank

Werknemers van DNB die een pensioen hebben opgebouwd, kunnen zich aansluiten bij de belangenvereniging. Ze behartigt in de meest ruime zin de gemeenschappelijke belangen van haar leden dan wel van bepaalde groepen van haar leden. De BP doet dus niet aan individuele belangenbehartiging.

BP DB website: https://www.bp-dnb.nl/

Uitdaging

De eerste fase van dit project bestond uit de migratie van de website van een content management systeem bij een partij die onvoldoende support kon leveren, naar het veelgebruikte WordPress CMS. Op deze manier is de toekomst gewaarborgd en kan ieder lid indien gewenst het beheer van de website overnemen. De indeling van de website is grotendeels gelijk gehouden, rekening houdend met de doelgroep. De voornamelijk 65+ groep heeft weinig behoefte om aan een compleet nieuwe omgeving te moeten wennen.

Een vereiste was om de website op https beschikbaar te maken zodat alle gegevens tussen de bezoeker en de website versleuteld plaatsvindt.

Skills

  • WordPress
  • HTML
  • CSS
  • SSL/HTTPS